پرسش و پاسخ های مربوط به استقامت در راه

تعداد: 1
پرسش: استقامت در را ه طلبگی

کد: 2275گروه: اعتقادات
سلام علیکم؛
بنده طلبه معمم و ساکن قم هستم ولی هر ماه یکبار به تهران می روم. یکبار که کنار خیابان ایستاده بودم تا سوار ماشین شوم. مردم تهران انگار یک موجود فضایی دیده اند از بس که به من نگاه کردند. یک راننده ای آمد و با توهین و تمسخر گفت: ... ؛ آنقدر دلم شکست که خدا می داند. آیا او به شخص من این کلام ناپسند را گفته است یا به لباس پیامبر؟ آیا من می توانم برای رفتن به تهران لباس خودم را عوض کنم و لباس عادی بپوشم تا دیگران متعرض من نشوند؟
هوالعلیم
الّذین قالوا ربّنا اللَه ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملئکة أن لا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنّة التی کنتم توعدون.