پرسش و پاسخ های مربوط به مشکلات زناشویی

تعداد: 1
پرسش: اختلاف مزاجی در زوجین

کد: 1953گروه: اجتماعی
سلام علیکم ، در صورتی که مردی دارای طبیعت گرم و همسر او عکس وی یعنی داری طبع یا مزاج سرد باشد و نتواند در ارتباط با غرائز ، شوهر خود را راضی کند به طوری که خود بار ها اقرار به ضعف و ناتوانی در این مقوله کند و مرد وی در سختی باشد، می توان از ازدواج موقت برای مورد فوق به عنوان درمان استفاده کرد؟ نظر حضرت عالی در ارتباط با مورد فوق چیست و در صورتی که رهنمود بهتری در ارتباط با مطلب فوق در نظر دارید بفرمائید .

هوالعلیم


بهتر است که با همسر خود روزگار بگذراند و به فکر مسائل دیگر نباشد.