پرسش و پاسخ های مربوط به پس گرفتن هدیه

تعداد: 1
پرسش: پس گرفتن هدیه

کد: 1918گروه: احکام
با سلام بادختری دوست بودم وهیچ رابطه نداشتم براش هدیه وکارت شارژ میگرفتم الان ازش جدا شدم میخوام بگیرمشون از نظر شرعی گرفتن و استفاده کردن از انها اشکال ندارد؟

هوالعلیم

پس گرفتن هدیه خلاف موازین اخلاقی است.