پرسش و پاسخ های مربوط به سالن اجتماعات

تعداد: 1
پرسش: سالن اجتماعات در مساجد

کد: 1958گروه: اجتماعی
سلام علیکم در برخی از مساجد جدای از قسمت شبستان اصلی فضایی را با عنوان سالن اجتماعات در نظر میگیرند و با قرار دادن صندلی و حتی طراحی فضایی به صورت سن و تریبون در مجالس ترحیم که در مساجد برگزار میشود استفاده میکنند آیا حضور در این مکان حکم حضور در مسجد و نشستن بر صندلی است که همان حتک حرمت مسجد میباشد را دارد ؟ در کتاب روح مجرد حضرت علامه تهرانی رحمه اللَه علیه اشاره به جریان استفاده مرحوم علامه حداد رحمه اللَه علیه از آبی که در زیر افتاب گرم شده بود و تذکر ایشان بر مکروه بودن این عمل مینمایند و علامه حداد تذکر ایشان را پذیرفته و از این قسم آب استفاده نمیکنند سؤال در اینجاست که با توجه به ظلمت فعل مکروه چرا تا آن وقت مرحوم علامه حداد از این آب استفاده میکردند و با تذکر مرحوم علامه متوجه این مسئله شدند؟

هوالعلیم

خوب نیست در این اجتماعات این گونه شرکت نمود.