پرسش و پاسخ های مربوط به بچه ممیز

تعداد: 1
پرسش: نحوه رفتار با بچه ممیز

کد: 2003گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.
1)با توجه به اینکه فرمودید بچه ممیز کسی است که در برخورد با مسائل بعداً بتواند آنها را به یاد بیاورد، ما از کجا بفهمیم که بچه ای که با او برخورد داریم، اینطوری می باشد؟
2)آیا سن خاصی ملاک هست؟
3)نحوه پوشش در برابر چنین افرادی چگونه باید باشد ؟ (از نظر پوشاندن صورت ، آرایش کردن، لباس مناسب چه لباسی است در برابر وی؟) شکراً جزیلا.

هوالعلیم 

از رفتار و حرکات او مشخص می شود .
2 خیر .
3 بهتر است رعایت شود .