پرسش و پاسخ های مربوط به بیعت

تعداد: 1
پرسش: نحوه بیعت رسول الله با زنان

کد: 2123گروه: تاریخ
سلام عليكم
طريقه بيعت زنان با حضرت رسول اكرم صلي اللَه عليه و آله آيا در تشت آبي صورت مي گرفته كه حضرت دست خود را در آن مي گذاشتند و زنان نيز دست خود را در آن تشت مي گذاشتند و يا به اين صورت بوده كه پيامبر فرمودند گفتار من با زنان براي پذيرش بيعتشان جملگي كفايت مي كند كه در نور ملكوت مطرح شده است؟
هوالعلیم
منافاتی ندارد زیرا حضرت دستشان تا آخر نگذاشتند بلکه داخل آب کردند و بیرون آوردند سپس زنها می آمدند و دست خود را داخل آن می گذاردند.