پرسش و پاسخ های مربوط به ملکه قدسیه

تعداد: 1
پرسش: معیار شناخت ملکه قدسیه در مرجع تقلید

کد: 2106گروه: اجتماعی
سلام خدمت حضرت آقا.
در رساله ای که مربوط به آیت اللَه شیرازی و با پاورقی های شما میباشد، یکی از مهمترین ملاکات مرجع تقلید را داشن ملکه قدسیه و ارتباط با عالم معنی دانسته اید.
لطفا راه مشخص شدن این معیار را تا بتواند برای انسان محرض شود فرد موردنظر دارای این ملکه میباشد را بطور واضح بیان بفرمایید.
هوالعلیم
تشخیص این مطلب با اهل فن و خبره است و هرکس نمیتواند به این مرتبه دسترسی پیدا کند و سایر افراد باید به این فرد یا افراد مراجعه کنند و از سخن آنان وثوق و اطمینان حاصل نمائید که فلان شخص حائز این رتبه میباشد و تقلید از این افراد مانعی ندارد.