پرسش و پاسخ های مربوط به رشته های سینمایی

تعداد: 1
پرسش: ادامه تحصیل در رشته های سینمائی

کد: 1969گروه: اجتماعی
باسلام . من نوجوانی 15 ساله هستم که میخواهم سال آینده (هم اکنون اول دبیرستان هستم) به هنرستان سینما بروم. نه برای آن که بازیگر شوم چون من به نویسندگی علاقه دارم میروم و فیلم نامه نویس یا کارگردان میشوم. آیا تحصیل در این رشته حرام است یا بلا مانع؟ باتشکر

هوالعلیم


خوب نیست به این امور بپردازید.