پرسش و پاسخ های مربوط به شرائط نماز جمعه

تعداد: 2
پرسش: نماز جمعه

کد: 1886گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام و عرض ادب
ظاهرا وجوب نماز جمعه(آن هم با توجه به نحوه برگزاری فعلی آن در جامعه) منوط به شرایطی است که تا به حال در سایت مطلبی در این مورد نوشته نشده است. تقاضامندم مطلب را به طور کامل تشریح فرمایید که ما وظیفه خود را در این مورد بدانیم...

خدا شما را توفیق دهد.
هوالعلیم.
در رساله نماز جمعه توضیح این مطلب داده شده است.
پرسش: وجوب عینی نماز جمعه

کد: 1856گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا شرکت در نماز جمعه هایی که در خارج از بلاد اسلام در کشورهای غربی برگزار می شود نیز وجوب عینی دارد؟ این مسئله برای بنده ایجاد نگرانی و زحمت فراوانی را نموده است که نمیدانم با آن چگونه برخورد کنم به طوری که به جای آنکه از رفتن به نماز احساس آرامش داشته باشم مرتب دچار تشویش و نگرانی به جهت امور کاری و مسائل جاری می شدم لهذا رفتن را برای مدتی متوقف کردم.
از خداوند متعال توفیق حضرات را خواهانم
والسلام

هوالعلیم


1 نماز جمعه درهر حال واجب است چه در کشور های اسلامی و یا غیر اسلامی ولی باید امام جماعت شیعه باشد.