پرسش و پاسخ های مربوط به حال فعلی افراد

تعداد: 1
پرسش: صحت کلام مرحوم انصاری راجع به اقای دولابی محرز نمی باشد

کد: 2055گروه: اخلاق وعرفان
با سلام خدمت سيد محمد محسن حسيني طهراني
نظر مرحوم علامه درباره مرحوم دولابي جيست؟أيا نظري غير از آقاي انصاري همداني داشتند؟ براي اينكه آقاي انصاري همداني درباره أقاي دولابي گفته بودند : ايشان به نفس زكيه رسيده اند. و أيا اصلا مرحوم علامه با مرحوم دولابي مشكلي داشتند؟ بر فرض وجود مشكل كلام أقاي انصاري همداني چه مي شود؟!
وفقنا اللَه علي طاعته
هو العلیم
بنده نیز از برخی شنیده ام که چنین سخنی دربارۀ ایشان گفته شده است ولی صحّت آن محرز نشده در هر صورت میزان، موقعیّت فعلی افراد است نه گذشتۀ آنان.