پرسش و پاسخ های مربوط به بین الطلوعین

تعداد: 2
پرسش: بین الطلوعین ملحق به شب است یا روز

کد: 2272گروه: متفرقه
1 : بین الطلوعین ملحق به شب است یا روز ؟
2 : قمر در عقرب یعنی چه ؟ وایا در اسلام معتبر دانسته شده ؟
هو العلیم
1ـ روز
2ـ یعنی ماه در موقعّیتی خاص از آسمان قرار گیرد و در بعضی از موارد معتبر است.
پرسش: تنگی معیشت

کد: 2248گروه: تربیتی
با سلام و احترام. بنده مدتی است كه در زندگی ام گره ای خورده است و به طور شفاف، اين است كه دخل وخرج زندگيم جور در نمیاد. به هر دری هم ميزنم نتيجه نميگيرم،حس ميكنم خداوند درهای رزق و روزي را برای من باز نمیكند و دائما فكر وذهنم را اين مشكلات مادی مشغول كرده است و آنقدر به من فشار آورده كه هميشه بعد از نماز، از خدا طلب ميكنم كه من وپولدار كن ، لذا از حضرت آقا تقاضا دارم بنده را راهنمايی بفرمايند، برای باز شدن اين گره ی دنيوی و نجات پيدا كردن از اين وضعيت درد آور، چه بكنم؟آيا به معصوم خاصی متوسل شوم و چگونه؟ آيا ذكر خاصی بگويم؟ با تشكر
هوالعلیم
در آیات قرآن مانند آیه:(و من یتق اللَه یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب) ونیز آیه :( قل من یرزقکم من دون اللَه) و آیه ( وفی السماء رزقکم) رزق را به خدای متعال نسبت می دهد چناچه صریحاً می فرماید:(و ما من دابة الا علی اللَه رزقها) و از طرفی سعی وکوشش انسان را وسیله برای تحصیل رزق می داند :( و أن لیس للانسان الا ما سعی ) بنابر این انسان باید با سعی وکوشش وقیام به تکلیف از راه حلال و مشروع و توکل بر خدا و او را علت اصلی و مسبّب فیض دانستن به دنبال کسب حلال برود و اگر احساس کرد رزق او بطور متوقع حاصل نمی شود باید آنرا از ناحیه پروردگار بداند و بداند که صلاح او در همین است نه آنچه توقع دارد . البته دراین مسئله کارهاییکه از ما سر می زند دخالت دارند ،مثلا آزردن پدر ومادر در قطع رزق تاثیر دارد وهمچنین ظلم به مظلوم وغیره ونیز باید دانست که مقصود از رزق در آیات و روایات خصوصاً کلمات بزرگان بیشتر جنبه رزق علمی و معنوی آن است . بیداری بین الطلوعین در پیدایش رزق معنوی حکم کلیه را دارد .و اما درباره ذکر و کاری که موجب ازدیاد و رزق ظاهری شود مطالبی گفته و یا نوشته شده است امااین بنده فقط به آنچه عرض شد اکتفا می کنیم .