پرسش و پاسخ های مربوط به عمر امام زمان

تعداد: 1
پرسش: طول عمر امام زمان

کد: 2057گروه: اعتقادات
سؤال مهمی ذهن حقیر رو مشغول کرده که به یک پاسخ متقن هم برای حقیر و هم برای حقیر به کسانی که مجهولند در این زمینه و پاسخی ندارند نمیرسم.خواهشمند تبیین بفرمایید...در پناه یار

وجود مبارک حضرت صاحب زمان ( عج ) را هم در بعد علمی بی دخالت معرفت برای کسانی که ذهن خود را فقط بر راه علم باز گذاشته و از معرفت دورند اثبات بفرمایید.( منظورم اهالی علمند که فقط زندگی خود را بر مبانی و ادله علمی استوار میبینند)
اختلاط بعد معرفتی و درونی و معنوی به همراه بعد علمی وجود ایشان و عمر زیادشان و ... چگونه تبیین میشود در کنار هم..؟
هوالعلیم
از جهت وجود تاریخی که نیازی به تفحّص زیاد و کنکاش فوق العاده نیست در تمامی کتب شیعه و حتّی اهل سنّت تولّد ایشان در آن زمان مخصوص به اثبات رسیده است مثل تولّد حضرت عیسی و موسی و پیامبر و سایر أئمه.
و امّا از جهت رؤیت اشخاص نیز در کتب و تاریخ شیعه إلی ماشاءاللَه افرادی که خود آن حضرت را دیده اند با ذکر خصوصیّات و شواهد عینی موجود هستند و داستانهای آنها در این کتب موجود است. و امّا از جهت طولانی بودن عمر آن حضرت نیز پرواضح است که کسی که اطّلاع بر مسائل بهداشتی و کیفیّت سلامت جسمی بطور کامل داشته باشد دلیلی بر فرسودگی و از بین رفتن بدن و جسم او وجود ندارد ( حال بگذریم که حتّی بدون این مطلب با اعجاز نیز این مسئله انجام می پذیرد ) و اشخاصی که در زمانهای گذشته دارای سنین طولانی بوده اند در تاریخ ذکر شده اند. پس هیچ نقطۀ اشکال و ضعفی در وجود آن حضرت چه از نظر تولّد و چه از جهت ظهور وجود ندارد.