پرسش و پاسخ های مربوط به بول

تعداد: 1
پرسش: حکم شخصی که در نماز کنترل ادرار ندارد

کد: 1771گروه: احکام
بنده مدتی است که به دلیل بیماری گاز معده ام از بدنم به صورت خفیفی درهنگام نماز و گرفتن وضو خارج می شود که ممکن است برای یک نماز چندین بار وضو بگیرم که باز هم به همین منوال می گذرد که نماز را بسیار تند باید بخوانم ولی هر کار می کنم نمی شود و حتی در غذا خوردن هم دقت کرده ام به دلیل آن نبوده است و چنیدین جا گفته اند که به دلیل مشکل اعصاب است اما خودم هم نمی دانم و تاکنون جواب درستی نیز در مورد حکم شرعی خود نگرفته ام و همچنین ادرار از بدنم به دلیل خالی نشدن مثانه خارج می گردد و مقدار آن کم و زیاد می باشد و برای هر نماز مجبور به گرفتن طهارت می باشد که با برخورد آب به بندنم شدت آن بیشتر می شود از شما خواهشمند هستم که بنده را در این دو مورد راهنمایی فرمائید. با تشکر

هو العالم

براي هر نماز يك وضو بگيريد، كافي است.