پرسش و پاسخ های مربوط به سلام دادن به ائمه

تعداد: 1
پرسش: سلام دادان به امامان

کد: 2153گروه: آداب مجالس
سلام عليكم
سلام دادن به امام حسين و امام رضا و امام زمان عليهم السلام در پايان جلسات و پس از نمازهاي واجب آيا لازم است ؟
آيا دستوري از بزرگان داريم ؟
آيا در اعياد و وفيات فرق مي كند؟
هوالعلیم
خیر لازم نیست.
خیر
در وفیات مرسوم است.