پرسش و پاسخ های مربوط به طلای سفید

تعداد: 1
پرسش: حکم طلای سفید و پلاتین

کد: 1763گروه: احکام
سلام عليكم، طلاي سفيد براي مرد چه در نماز و چه در غير نماز چه حكمي دارد؟ اين مطلب براي پلاتين چطور است؟

هوالعلیم

طلای سفید حرام است ولی پلاتین اشکالی ندارد.