پرسش و پاسخ های مربوط به شبکه‌های مجازی

تعداد: 1
پرسش: حکم عضویت در شبکه های مجازی

کد: 1967گروه: اجتماعی
عضويت در شبكه‌هاي مجازي، مثل فيس بوك چه حكمي دارد؟

هوالعلیم


چنانچه به جهت اطّلاع بر مطالب مفید و افادۀ مسائل مفید باشد ایرادی ندارد.