پرسش و پاسخ های مربوط به شک در رکعات

تعداد: 2
پرسش: شکیات نماز

کد: 1794گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)حكم شك بين سه و چهار و همچنين دو وسه در نماز چهارركعتي چه مي باشد؟
2)درنماز بايد به تعداد ركعات خوانده شده يقين داشت يا ظن كفايت مي كند؟ (شما بالاي 50% را ظن ميدانيد؟)شكراً جزيلا.

هوالعلیم

1 باید بنا را بر بیشتر بگذارد و یک رکعت پس از نماز بجای آورد.
2 ظن کفایت می کند و بالای پنجاه در صد ظن است.

پرسش: شکیات نماز

کد: 1793گروه: احکام
اگر در نماز احساس کنیم رکعتی اضافه یا کم خواندیم حکمش چیست؟ باید از اول نمازمان را بخوانیم یا نه؟چه کاری باید انجام بدهم؟

هوالعلیم

نیازی به تکرار نماز نیست.