پرسش و پاسخ های مربوط به تفریق صلوات

تعداد: 3
پرسش: وقت نماز عصر و عشا

کد: 1863گروه: احکام
با سلام خدمت شما.
میخواستم بدانم وقت نماز عصر و عشا چه موقع است..
آیا میتوان نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر را با هم خواند و آیا خواندن آنها با هم اشتباه است؟

هوالعلیم


1 وقت اذان عصر وقت فضیلت نماز است و نیز وقت فضیلت عشاءاز بین رفتن قرمزی در سمت مغرب می باشد
.
2 بهتر است با هم خوانده نشود.

پرسش: جمع صلاتین در مشاهد مشرفه

کد: 1760گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 در اماکن متبرّکه مانند حرم ائمه علیهم السلام یا امامزادگان یا مساجد:
الف) درصورتیکه مثلا برای وقت فضیلت نماز بعدی مثل نماز عصر در آنجا نیستیم بهتر است نماز ظهر و عصر را با هم در همانجا بخوانیم؟ ب) درصورتیکه مثلا برای وقت فضیلت نماز عصر در آنجا نیستیم اگر میشود فاصله بین دو نماز بیاندازیم ولی وقت فضیلت نماز بعدی(مثل نماز عصر) نمیشود آیا بهتر است فاصله بیاندازیم؟
2 در جایی که نماز جماعت میخوانند(و نمازها را جمع میکنند مثلا ظهر و عصر یا مغرب و عشاء را با هم میخوانند): الف) بهتر است ما هم هر دو نماز را به آنها اقتدا کنیم و جمع نماییم؟ ب) اگر چند نفر مأموم باشد بهتر است که هر دو نمازمان را به جماعت بخوانیم و جمع صلاتین نماییم؟
3 احکامی که بالا فرمودید برای خانمها هم مانند آقایان اگر در چنین شرایطی قرار بگیرند، صادق است؟ شکرا جزیلا.

هوالعلیم


1 بهتر است نمازها را در وقت خاصّ خود بخوانیم.
2 اشکال ندارد جمع کنید بین دو نماز را
3 بین زن و مرد فرقی نیست.

پرسش: جمع خواندن نماز ظهر روز جمعه

کد: 1759گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 در روز جمعه برای خانم ها هم مانند آقایان بهتر است نماز ظهر و عصر را جمع کنند و با هم بخوانند؟
2 در چه اوقاتی به غیر از جمعه ها جمع نمازها بهتر است؟
3 آیا برای مسافر بهتر است نمازهایش را جمع کند؟(بهتر است جمع کند یا بهتر است جدا بخواند یا جمع و تفریق صلاتین در سفر علی السویه است؟)
4 آیا این درست است که نظر شما این است که "مردان چون برای آنها نماز جمعه واجب شده، اگر در روز جمعه به نماز جمعه نروند میتوانند مقداری نماز ظهر را از اول وقت تاخیر بیاندازند"الف) آیا نظر شما این است و این مطلب صحیح میباشد؟ ب) اگر بله تا چند دقیقه این تاخیر جایز است و باز هم نماز اول وقت حساب میشود؟ج) آیا خانمها هم در روز جمعه جایز است نماز ظهر اول وقت را تاخیر بیاندازند؟(اگر بله چند دقیقه؟)
شکرا جزیلا.

هوالعلیم

1ـ بلی.
2ـ هیچوقت.
3ـ مختار است.
4ـ خیر نمیتوانند به تأخیر بیندازند.
5ـ تاخیر نیندازند.