پرسش و پاسخ های مربوط به تکنولوژی

تعداد: 1
پرسش: غربزدگی

کد: 1976گروه: اجتماعی
بنام خدا با سلام و خسته نباشید درجواب به کسانی که می گویند زندگی ما را علم پیش میبرد و پیش برده و تمام وقایع جهان تمامشان فقط بر مبنای علمی است و دین خرافات است و مثلا همین لپ تاپ موبایل و ماشین و همه چیزهای ما بر اساس علم است با تشکر از شما خوبان

هوالعلیم

این علم از کجا آمده است؟