پرسش و پاسخ های مربوط به ازدواج موقت

تعداد: 1
پرسش: انتخاب دوست دختر یا پسر بجای ازدواج

کد: 1954گروه: اجتماعی
آيا كسي كه قادر به ازدواج نيست از طرف پدر و مادر، داشتن دوست دختر براي او اشكال دارد.اگر ممكن است كمي توضيح دهيد

هوالعلیم


گرچه ازدواج موقت (نه دوست پسر یا دختر ) برای چنین مواردی و مشابه آن تشریع شده است ولی باید توجه داشت که در بسیاری از موارد خصوصاً در جامعه کنونی بسیار محتمل است که انسان به عواقب و تبعات پیش بینی نشده مبتلی گردد پس باید در این موارد به شرائط سهل تری برای ازدواج دائم ملتزم شوید.