پرسش و پاسخ های مربوط به وقت نماز عصر

تعداد: 3
پرسش: وقت نماز عصر و عشا

کد: 1863گروه: احکام
با سلام خدمت شما.
میخواستم بدانم وقت نماز عصر و عشا چه موقع است..
آیا میتوان نماز مغرب و عشا یا ظهر و عصر را با هم خواند و آیا خواندن آنها با هم اشتباه است؟

هوالعلیم


1 وقت اذان عصر وقت فضیلت نماز است و نیز وقت فضیلت عشاءاز بین رفتن قرمزی در سمت مغرب می باشد
.
2 بهتر است با هم خوانده نشود.

پرسش: وقت نماز

کد: 1859گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم زمان دقیق نماز ظهر و عصر و نافله آنها چه وقت است و بهتر است چگونه عمل شود ؟

هوالعلیم

پاسخ بارها داده شده است.

پرسش: اوقات نماز

کد: 1744گروه: احکام
سلام علیکم
فاصله نماز ظهر تا عصر ومغرب وعشا چند ساعت است؟
خوردن گوشت برای سالک هر چهل روز است یا اصلا نخورد؟

هو العلیم

1ـ به قدر دو برابر شاخص از اول وقت برای نماز ظهر و عصر و پنهان شدن قرمزی در طرف مغرب برای نماز عشاء.
2ـ گوشت هفته ای دوبار اشکال ندارد.