پرسش و پاسخ های مربوط به حرمت موسیقی

تعداد: 1
پرسش: کثیر الشک

کد: 1818گروه: احکام
باسلام آیا در قرآن درخصوص موسیقی و حرام یا حلال بودن آن آیه ای وجوددارد ؟ لطفا ذکر نمائید باتشکر

هو العالم

البته به لفظ موسیقی در قرآن آیه ای وجود ندارد ولی برخی از روایات مقصود از آیه شریفه: و اجتنبوا قول الزّور را در روایات موسیقی دانسته اند. لازم به ذکر اینکه: قرآن کریم کتاب احکام نیست بلکه کتابی است جامع که به عقاید و اصول اخلاقی و اندرز و انذار و اصل و ریشه مباتی معرفتی در راستای تصحیح افکار و تنویر قلوب و صفاء باطن و سیر بسوی حقیقت توحید و عرفان حضرت حق پرداخته است و نیز در ضمن به بعضی از کلیّات تکلیفیّه اشاراتی دارد که توسّط ائمّه معصومین علیهم السّلام به تفصیل و بیان آمده است بنابراین انسان نباید از قرآن توقع یک رساله عملیّه را داشته باشد