پرسش و پاسخ های مربوط به آکواریوم

تعداد: 1
پرسش: ایا داشتن اکواریوم در منزل اشکال دارد

کد: 2239گروه: احکام
آیا داشتن آکواریوم در منزل اشکال دارد ؟ و از لحاظ معنوی اثر منفی دارد یا نه؟
هو العلیم
خیر.