پرسش و پاسخ های مربوط به استتار قرص خورشید

تعداد: 4
پرسش: وقت نماز مغرب و افطار روزه

کد: 1866گروه: احکام
با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید چند دقیقه قبل از اذان مغرب میتوان نماز را خواند و روزه را خورد و اگر امکان دارد دلیلی یا کتابی ذکر بفرمایید؟

هوالعلیم

میزان استتار خورشید در افق است و ادلّه آن در کتب موجود است.

پرسش: وقت نماز مغرب

کد: 1865گروه: احکام
بسمه تعالی سلام علیکم.
1 چرا وقت نیمه شب شرعی در قسمت اوقات شرعی سایت ذکر نشده است؟ آیا این کار دلیل خاصی دارد؟
2 چرا وقت نماز مغرب را غروب آفتاب می دانید نه اذان مغرب؟ دلیل شرعی و عقلی آن را بیان کنید.

هوالعلیم

وقت نماز دلیل شرعی می خواهد نه عقلی و دلیل آن در کتب فقهی موجود است.

پرسش: وقت نماز مغرب

کد: 1864گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم

با سلام
با توجه به نظر حضرت آقا، وقت نماز مغرب همان غروب آفتاب است.حال خواستم بدانم که درج اذان مغرب در قسمت اوقات شرعی سایت چه لزومی دارد؟

خداوند توفیقتان دهد.

هوالعلیم.

این مطلب صرفا جهت اطلاع بر حلول وقت نماز است.

پرسش: حکم نماز در قطار و هواپیما

کد: 1773گروه: احکام
بسم اللَه الرّحمن الرحیم
سلام علیکم
1 نماز در قطار در حال حرکت و هواپیمای در حال پرواز چگونه است ؟ برای تعیین قبله در آن موارد چه کنیم ؟
2 وقت و هنگام نماز مغرب و افطار در ماه رمضان چه زمانی است ؟
3 مراد از بلوغ که شرط تکلیف است بلوغ جسمی است یا بلوغ عقلی ؟

هوالعلیم


1 برای تعیین قبله توجه به سمت کعبه نیز کافی است.
2 افطار مثل نماز است، مغرب استتار قرص خورشید.
3 جسمی است البته در بعضی از موارد بلوغ عقلی است .