پرسش و پاسخ های مربوط به فضیلت

تعداد: 3
پرسش: فضیلت مسجد جمکران

کد: 1977گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا مسجد جمكران كاملا مانند هر مسجد ديگري ميماند و هيچ فضيلتي ندارد؟باتشكر فراوان.

هوالعلیم

مورد توجّه حضرت میباشد.

پرسش: زمان نماز اول وقت

کد: 1785گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم.
سلام.
1_نماز تا چه وقت بعد از اذان ، اول وقت حساب میگردد؟

هوالعلیم


به مقدار خود نماز و هرچه به جلو برود از وقت فضیلت دورتر میشود.

پرسش: خواندن نماز جماعت

کد: 1776گروه: احکام
سلام علیکم؛

آیا نماز خواندن در منزل به صورت کاملا با اخلاص بهتر است، و یا آنکه نماز خواندن در مسجد به صورت جماعت (با فرض آنکه ممکن است گاهی افکاری جهت انجام امور ریاکارانه هم به ذهن انسان خطور نماید)

با تشکر

هوالعلیم

در مسجد فضیلت بیشتری دارد.