پرسش و پاسخ های مربوط به کفاره

تعداد: 1
پرسش: قضای روزه

کد: 1812گروه: احکام
با سلام و عرض خسته نباشید
من سن دقیق تکلیف خود را نمی دانستم و از معلم پرورشی پرسیدم که ایشان گفتند 15 سال تمام سن تکلیف است و من خیال کردم منظور ایشان سال شمسی است.من از 15 سال تمام سال شمسی شروع به اعمال دینی نمودم و بعد فهمیدم که سال قمری شرط است نه شمسی و حدود 6 ماه نماز قضا بجا آوردم و فهمیدم که یک ماه روزه نیز نگرفتم و حدود 7 سال بعد روزه قضا را بجا آوردم.
آیا به من کفاره نیز واجب می شود .آیا کفاره تأخیر نیز به من واجب می شود یا فقط روزه قضا کافیست
با تشکر از شما.

هوالعلیم


خیر کفاره برذمه شما نیست.