پرسش و پاسخ های مربوط به کثیر الشک

تعداد: 3
پرسش: کثیر الشک

کد: 1819گروه: احکام
كسيكه در نماز هاي 4ركعتي كثيرالشك است بايد آن را اعاده كند يا لازم نيست؟

هو العالم

کسی که کثیرالشک است هیچ نمازی را نباید اعاده کند
.

پرسش: کثیر الشک

کد: 1817گروه: احکام
با سلام،بنده در نماز زیاد شک می کنم اما بعضاً یک یا دو روز اصلاً شکی پیش نمی آید.لطفاً بفرمایید شامل حکم افراد کثیرالشک بوده و نباید به شک هایم توجه کنم؟

هوالعلیم


به شکّ توجّهی نکنید.

پرسش: کتیرالشک بر چه کسی اطلاق می شود

کد: 1816گروه: احکام
بسمه تعالي
با سلام.
در توضيح كثير الشك عنوان گرديده است كسي كه در يك نماز 3 بار شك كند و يا در 3 نماز پياپي شك نمايد.1) آيا اين امر هر بار در هنگام شك به وجود آمده بايستي چك و بررسي شود و يا اگر چنين شرايطي تعددا واقع شود فرد كثيرالشك شناخته مي شود. 2) مبناي بررسي شك در 3 نماز پياپي ( در هنگام نماز ظهر )چيست؟

هوالعلیم.

خیر توارد شکوک ثلاثه در نماز از باب مصداق است نه موضوعیّت بلکه اگر کسی در نماز به طور عادی حتی یک بار شک کند کثیر الشک محسوب میشود.