پرسش و پاسخ های مربوط به تحت الحنک

تعداد: 2
پرسش: نماز

کد: 1840گروه: احکام
بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
سلام عليكم
1 آيا تسبيحات حضرت زهرا سلام اللَه عليها فقط بعد از نمازهاي واجب مي باشد يا بعد از نوافل هم هست؟
2 آيا براي كسي كه عمامه دارد انداختن تحت الحنك فقط در نمازهاي واجب مي باشد يا در نمازهاي مستحب هم هست؟
3 آيا در ذكر ركوع و سجده فقط بايد سبحان اللَه گفت يا اينكه اذكار ديگر مانند اللَه اكبر و لا اله الا اللَه و الحمدلله و غيره هم مي شود گفت؟
4 آيا در قنوت مي شود به فارسي هم دعا كرد؟

هو العلیم

1ـ پس از نمازهای واجب و برخی از نوافل.
2ـ تحتک الحنک در همه نماز ها است.
3ـ در رکوع فقط سبحان اللَه باید گفت.
4ـ دعای به فارسی در نماز های واجب جائز نیست.

پرسش: استحباب استفاده از تحت الحنک در نماز

کد: 1735گروه: احکام
سلام عليكم,حكم تحت الحنك كردن عمامه چيست؟ آيا به پيش نمازي كه اين امر را انجام ندهد ميتوان اقتدا نمود؟با تشكر

هو العلیم

انداختن تحتک الحنک از مستحبات بسیار اکیده است که متاسفانه امروزه به آن توجه نمی شود ولی در هر حال اقتداء به فردی که این امر بسیار مهم و سیره مسلم را ترک می کند اشکالی ندارد.