موضوعات مرتبط

ایمان

پرسش و پاسخ های مربوط به نفاق

تعداد: 1
پرسش: مشکلات همسرداری

کد: 2025گروه: تربیتی
با سلام و تشکر من 7 سال است که ازدواج کردم علی رغم مشکلاتی که دارم اصلا علاقه ای به همسرم ندارم ولی هر آنچه وظیفۀ یک زن در قبال شوهرش است اعم از تمکین عام و خاص و حتی محبت هایی که وظیفه ام نیست بی منت انجام میدهم و حفظ ظاهر میکنم اما اصلا میل و رغبتی به زندگی با ایشان ندارم و فقط وفقط برای رضای خدا و قرب اوست که ادامه میدهم حال سؤالم اینست:
1 اگر اینطور ادامه بدهم و بمیرم خداوند مرا عذاب نمیکند به خاطر نفاقی که در عمل و قلبم هست؟
2 خسر الدنیا و الآخره نمیشوم؟
3 جدا شوم بهتر است یا خدا اینگونه از من راضیست؟
هوالعلیم
إن شاءاللَه خداوند از شما راضی و خشنود خواهد بود.