پرسش و پاسخ های مربوط به آینه

تعداد: 4
پرسش: قرار ندادن طفل مقابل ایینه

کد: 1989گروه: تربیتی
با سلام خدمت اقای سید محمد محسن حسینی طهرانی به چه دلیل بچه را نباید جلوی آیینه گرفت وتا چه سنی؟

هوالعلیم


صورت طفل بواسطه صفاء نفس منعکس کنندۀ حالات درونی است (البته این مسئله اختصاص به طفل ندارد بلکه همه افراد را شامل می شود) و طفل بواسطه مشاهده صورت خود به سمت نفس خویش توجه پیدا می کند و خود را در صورت نقش بسته در آینه می یابد و در واقع از خود بیرون شده و در خارج از خود، خود را می جوید و این عمل ممکن است در روحیات او تأثیر مخرّب بگذارد و چه بسا موجب عدم تعادل روحی او گردد.

پرسش: نماز خواندن در مقابل ائینه اقتداء زن به زن در نماز

کد: 1881گروه: احکام
1 نماز خواندن جلوی آینه اشکال دارد؟ حتی اگر به آن نگاه نکنیم.
2 در هنگام نماز روی پا باید پوشیده باشد؟ کف پا چطور؟ در مقابل نامحرم چه طور؟
3 خانمها می توانند پشت سر خانم نماز بخوانند؟
4 در قنوت نماز می توان فارسی دعا کرد؟
5 آیا نیت نماز را می توان در رکعت دوم تغییر داد؟مثلا احساس کنم توجهم به نماز نبوده و بخواهم دوباره آن را ادا کنم و آنرا به عنوان نماز قضا بخوانم
ممنون از شما

هوالعلیم


1 در صورتی که ذهن متوجّه آن نشود اشکال ندارد.
2 کف پا اشکال ندارد. در مقابل نامحرم هم همینطور
3 اقتداء زن به زن مانعی ندارد.
4 در نماز های مستحبّ می توان قنوت را به فارسی گفت.
5 نیّت را نباید تغییر داد.

پرسش: مسائل مربوط به وضوء و نماز

کد: 1832گروه: احکام
با سلام و خسته نباشید
1 مسح روی پا برای وضو به چه حالت درست است، آیا پا را می توان روی زانوی پای دیگر بالا آورد و مسح کشید؟
2 برای شستن دستها در وضو چند بار می توان آب به روی دست ریخت؟
3 نماز خواندن جلوی آینه چه حکمی دارد؟
4 آیا می توان نمازی را که به نیّت واجب خوانده ام چون احساس می کنم حواسم در نماز نبوده به نیّت قضا بگذارم.
ممنون از راهنماییهایتان

هوالعلیم

1 اشکال ندارد البتّه در صورتی که پا تکان نخورد.
2 تا هر چند بار که تمام دست خیس شود می توان آب ریخت.
3 مکروه است.
4 خیر

پرسش: کیفیت پوشش مردان هنگام خواندن نماز

کد: 1826گروه: احکام
با سلام خدمت حضرت آقا
پوشش مرد هنگام نماز چگونه باید باشد؟آیا بر تن کردن پیراهنی که دستان مرد از بازو مشخص باشد وشلواری که از زانو به پایین مشخص باشد جایز است؟سجده کردن بر مهری که میان آن آیینه وشمایل به کار رفته باشد درست است؟

هوالعلیم

1 اشکالی ندارد.
2 پیشانی هنگام سجده باید بر مهر قرار گیرد و اگر آینه در وسط مهر باشد باطل است.