پرسش و پاسخ های مربوط به سند روایت

تعداد: 1
پرسش: سندروایات

کد: 2207گروه: فقه، اصول فقه
با سلام. بعضی از روایات فقهی هستند که کاملا صحیح السند و از نظر دلالت کاملا واضح و بدون هیچ مشکلی هستند ولی چون مشهور از آن اعراض کرده اند آن روایت نادیده گرفته می شود. آیا این رویه در بین فقهاء صحیح است؟
هوالعلیم
باید دید علّت اعراض مشهور چه بوده است. اما مجملاً باید عرض کنم که روش بنده این چنین نیست و مطالب در مباحث اصول از این حقیر ذکر شده است.