پرسش و پاسخ های مربوط به فتوا

تعداد: 1
پرسش: مجتهد برخلاف حکم خدا نمی تواند فتوا بدهد

کد: 2086گروه: احکام
با سلام آیا مجتهد جامع الشرایط نظیر ولی فقیه و مرجع تقلید می تواند حکمی برخلاف حکم خداوند در قران و یا معصومین در سنت و سیره به بهانه های مختلف نظیر مقتضای زمان و غیره جعل نماید چون وقتی به قانون اساسی مراجعه می کنیم می بینیم بعضی از احکام برخلاف نص صریح قران است وحال آنکه مولی علی علیه السلام در دوران حکومت خود ذره ای از احکام خداوند تخطی نکرد و با این وجود وقتی روحانیون شریعت خداوند را عوض می کنند از مردم چه انتظاری باید داشت؟
هوالعلیم
مجتهد بر خلاف حکم خدا نمی‌تواند به حکمی فتوا دهد.