پرسش و پاسخ های مربوط به آمپول

تعداد: 1
پرسش: مواردی که روزه را باطل نمی کنند

کد: 1362گروه: احکام

سلام. آیا موارد زیر روزه را باطل می کند؟

1- بخوور برای افرادی که سرما خورده اند؟

2- تزریق آمپول تقویتی و یا درمانی مثل پنی سیلین و دگزا؟

3- اگر تزریق آمپول عضلانی باشد یا وریدی برای روزه فرق می کند؟

4- تزریق سرم؟ سرم قندی نمکی و یا سایر سرم ها که تغذیه ای است؟ و سرم غیر مغذی؟

هوالعلیم

1ـ خیر.

2ـ خیر.

3ـ خیر.

4ـ خیر.