پرسش و پاسخ های مربوط به تعیین وقت ظهور

تعداد: 1
پرسش: مهدویت

کد: 2120گروه: شبهات وپاسخ‌ها
احتراماً باتوجه به مباحثي كه امروزه در برخي پايگاه‌هاي اطلاع رساني و نشريات مطرح مي‌شود، موجب امتنان است براي آگاهي همه منتظران راستين امام عصر عليه السلام به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد.
1. سخرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي در سخنراني‌ها و مقالات خود بيشتر بايد به چه موضوعاتي بپردازند و چه مطالبي را در اولويت قرار دهند؟
2. سخنرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي تا چه حد مي‌توانند به تطبيق حوادث و رويدادهاي عصر حاضر با حوادث و رويدادهاي پيش بيني شده در روايات عصر ظهور و آخرالزمان بپردازند، يا شخصيت‌هايي را به عنوان شخصيت‌هاي مطرح در عصر ظهور مطرح كنند؟
3. برخي سخنرانان، مبلغان و نويسندگان مهدوي معتقدند كه با تطبيق شرايط عصر حاضر با شرايط عصر ظهور يا معرفي برخي چهره‌ها به عنوان چهره‌هاي مطرح در عصر ظهور بهتر مي‌توان جوانان را به مباحث مهدوي جلب كرد و شور و نشاط سياسي و اجتماعي آنها را بالا برد، اين نظر تا چه حد درست است؟
4. در برخي روايات از هرگونه تعيين وقت براي ظهور نهي شده و در برخي ديگر تأكيد بر نزديك ديدن ظهور شده است، چگونه مي‌توان اين دو دسته روايات را با هم جمع كرد؟
هوالعلیم
1 باید به آنچه خود حضرت اگر ظاهر و آشکار بود بدانها می پرداخت و توصیه می کرد و آن معرفت اللَه و مراقبه و سیر و سلوک إلی اللَه و عمل به تکالیف و احکام شرع مقدّس است بپردازند.
2 به هیچ وجه من الوجوه کسی حقّ ندارد که افراد و یا پدیدۀخاصّی را منطبق بر روایات قرار دهد چنانچه ما نظیر این مسئله را مشاهده کردیم و خلاف آن بر همگان روشن و آشکار است.
3 با کذب و فریب هیچگاه به حقّ نمی توان رسید و ایده ای که می گوید برای رسیدن به مطلوب به هر وسیله ای می توان متمسّک گشت شیطانی و مکّارانه است، امام زمان حق است و باید حقّ را با حقّ شناخت نه با شیطان و مکر و حیله و دروغ.
4 نزدیک بودن به معنای متوقّع نیست بلکه به معنای نسبی آن است در مقابل وعده های بعید پروردگار!