موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز آیات

تعداد: 1
پرسش: نماز ایات در مورد زلزله های خفیف

کد: 1868گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اگر در شهری زمین لرزه فقط در دستگاههای زلزله نگار ثبت شود و کسی متوجه آن نشود آیا نماز آیات بر مردم آن شهر واجب میشود؟باتشکر

هوالعلیم


خیر