موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز وحشت

تعداد: 1
پرسش: ثواب نماز وحشت

کد: 1756گروه: احکام
سلام. آیا می توان ثواب نماز وحشت را به همه رفتگان آن شب هدیه کرد؟ آیا می توان ثوابش را به غیر مسلمان ها هم هدیه کرد؟

هوالعلیم

به همه رفتگان و زندگان می توانید هدیه کنید.