پرسش و پاسخ های مربوط به تدفین امام علیه السلام

تعداد: 1
پرسش: متصدی تدفین حضرت مهدی عجل الله بعد از شهادت

کد: 2084گروه: شبهات وپاسخ‌ها
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) بعد از شهادت امام مهدي عليه السلام چه ميشود؟2)چه كسي حضرت را دفن ميكند؟باتوجه به اينكه امام را فقط امام بايد دفن نمايد.
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1ـ ظاهرا فرزندان حضرت به حکومت ادامه خواهند داد.
2ـ این مسئله از اسرار است و ما را بدان راه نیست.