پرسش و پاسخ های مربوط به اعاده کردن نماز

تعداد: 8
پرسش: وضعیت نماز انسان در صورت جهل نسبت به مبطلات نماز

کد: 1858 گروه: احکام
با عرض سلام و خسته نباشید،اگر انسانی حکم شرعی موضوعی را در رابطه با نماز نمی دانسته، مثلا جایی واجب بوده غسل کند و او نمی دانسته و بدون غسل نماز خوانده است، آیا تمامی نمازهایی که با عدم آگاهی از حکم شرعی خوانده باطل می شود و باید قضا کند؟

هوالعلیم

باید قضاء کند.

پرسش: کثیر الشک

کد: 1819گروه: احکام
كسيكه در نماز هاي 4ركعتي كثيرالشك است بايد آن را اعاده كند يا لازم نيست؟

هو العالم

کسی که کثیرالشک است هیچ نمازی را نباید اعاده کند
.

پرسش: قضاء نماز

کد: 1810گروه: احکام
سلام عليكم
اگر نماز صبح قضا شود وهنگام نماز ظهر فراموش شود كه قضاي صبح را بجا بياوريم و نماز ظهر را بخوانيم و بعد از نماز ظهر به يادمان بيفتد كه نماز صبح را نخوانده ايم آيا بايد فقط قضاي نماز صبح را بخوانيم يا بعد از خواندن قضاي صبح مجددا نماز ظهر را هم اعاده نماييم . با تشكر و امتنان

هو العلیم

صرف قضای نماز صبح کفایت می کند.

پرسش: قضاء نماز

کد: 1809گروه: احکام
1 کسى که نمى داند دقیقاً چقدر نماز قضا دارد تکلیفش چیست؟
2 برخى از بیماران در اثر بیمارى به حالت اغما مى روند، یا طىّ عمل جرّاحى توسّط پزشک بیهوش مى شوند و نمى توانند نماز بخوانند، آیا نمازهاى این مدّت را باید قضا کنند؟

هو العلیم


1ـ به همان مقدار که یقین دارد عمل نماید.
2ـ باید قضا کند.

پرسش: قضاء کدامیک از نمازهای پدر بر عهده پسر بزرگ او می باشد

کد: 1807گروه: احکام
باعرض سلام آیا پسر بزرگتر می تواند برای نماز و روزه های پدرش اجیر بگیرد؟ می گویند نماز و روزه هایی را که نتوانسته انجام دهد را باید بجای او گرفت نه آنهایی را که نافرمانی کرده است آیا می شود موردی باشد که انجام نداده و نافرمانی هم نباشد؟ چه مواردی؟ متشکرم

هوالعلیم

در مواردی که ترک نماز و روزه به واسطه غفلت و یا مرض باشد بر پسر بزرگتر واجب است نه در مورد عمد.

پرسش: اقتداء در نماز نافله

کد: 1800گروه: احکام
سلام علیکم
حکم نماز فریضۀ فردی که به فرد دیگر اقتداء می کند و پس از اتمام نماز متوجّه می شود که نماز امام، نافله بوده است چیست؟ آیا نمازش باطل است و باید إعاده کند؟

هوالعلیم

باید إعاده کند.

پرسش: زمان قضا شدن نماز مغرب و عشاء

کد: 1784گروه: احکام
با عرض سلام
می خواستم بدانم نماز مغرب و عشاء هر کدام جداگانه در چه ساعتی قضاء می شود ؟و منظور از نیمه شب شرعی یعنی چه ؟
آیا ربطی به قضاء شدن این دو نماز دارد یا نه.با تشکر

هوالعلیم

نماز مغرب تا نیمه شب شرعی و عشاء تا طلوع فجر البته بهتر است پس از نیمه شب به نیت ما فی الذمه خوانده شود .
شب در عرف مردم به حد فاصل غروب آفتاب و طلوع خورشید گفته می شود اما در شرع بین غروب آفتاب و طلوع فجر.

پرسش: حکم خواندن نماز پیش از وقت

کد: 1768گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اگر کسی یقین کند موقع نماز صبح است و نماز خود را بخواند و بعد متوجه شود زودتر از وقت نماز ، نماز خوانده است آیا باید نماز خود را دوباره بخواند؟

هوالعلیم


بلی باید دوباره بخواند.