پرسش و پاسخ های مربوط به لبیک

تعداد: 1
پرسش: ندای ملکوتی حضرت ابراهیم برای حج

کد: 2124گروه: اعتقادات
سلام. علامه تهرانی در کتاب معادشناسی جلد هفتم می فرماید که ندای ابراهیم علیه السلام برای دعوت مردم به حج ندای ملکوتی بود. هر کس یکبار لبیک گفته باشد یک بار به حج مشرف می شود و اگر دوبار، دوبار و همینطور. خیلی از کسانی هستند که خیلی دوست دارند بروند مکه اما یا پول و امکانات ندارند یا مستطیع نیستند. از طرفی خیلی از انسانهایی که واقعا صالح نیستند هر سال به مکه می روند آیا اینها به ندای ابراهیم علیه السلام لبیک گفته اند؟ خیلی از سنی های وهابی هم منزلشان در مکه است آنها چی؟
هوالعلیم
منظور حجّ مقبول است نه تفریح و اقتصاد!