پرسش و پاسخ های مربوط به نیمه شب شرعی

تعداد: 3
پرسش: وقت نماز مغرب

کد: 1865گروه: احکام
بسمه تعالی سلام علیکم.
1 چرا وقت نیمه شب شرعی در قسمت اوقات شرعی سایت ذکر نشده است؟ آیا این کار دلیل خاصی دارد؟
2 چرا وقت نماز مغرب را غروب آفتاب می دانید نه اذان مغرب؟ دلیل شرعی و عقلی آن را بیان کنید.

هوالعلیم

وقت نماز دلیل شرعی می خواهد نه عقلی و دلیل آن در کتب فقهی موجود است.

پرسش: وقت نماز عشاء

کد: 1861گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
وقت خواندن نماز عشاء تاکی میباشد؟

هو العالم

تا نصف شب شرعی و آن بر حسب فصول متفاوت است. تقریبا بین 20/11 تا 12.

پرسش: زمان قضا شدن نماز مغرب و عشاء

کد: 1784گروه: احکام
با عرض سلام
می خواستم بدانم نماز مغرب و عشاء هر کدام جداگانه در چه ساعتی قضاء می شود ؟و منظور از نیمه شب شرعی یعنی چه ؟
آیا ربطی به قضاء شدن این دو نماز دارد یا نه.با تشکر

هوالعلیم

نماز مغرب تا نیمه شب شرعی و عشاء تا طلوع فجر البته بهتر است پس از نیمه شب به نیت ما فی الذمه خوانده شود .
شب در عرف مردم به حد فاصل غروب آفتاب و طلوع خورشید گفته می شود اما در شرع بین غروب آفتاب و طلوع فجر.