پرسش و پاسخ های مربوط به آمین

تعداد: 1
پرسش: تفاوت میان قنوت و امین بعد از حمد

کد: 1752گروه: احکام
سلام عليكم
آيا در نماز هاي مستحبي مي توان قنوت نماز را به زبان فارسي گفت؟
لطفا بفرماييد چرا گفتن آمين بعد از حمداشكال دارد ولي خواندن قنوت ما اشكال ندارد؟(هر دو حالت دعايي دارد)
و من ا.. توفيق

هوالعلیم

1 اشکالی ندارد.
2 آمین از مبدعات خلیفۀثانی است و در سنت رسول خدا وائمه علیهم السلام نیامده است فلذا اشکال دارد.