پرسش و پاسخ های مربوط به مبانی تشیع

تعداد: 1
پرسش: علت عدم پیشرفت در جامعه شیعیان

کد: 1975گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام خدمت آیت اللَه طهرانی ، با توجه به اینکه امامان معصوم ولایت حقه داشتند و نسبت به همه چیز بصیرت داشتند چرا هیچ وقت شاهد ایجاد یک حکومت اسلامی با تمامی پیشرفتها در سطح جامعه نبودیم . دلیل این همه عقب ماندگی خصوصا در مورد شیعیان چیست . و چه چیزی باعث میشود جلوی این عقب ماندگی گرفته شود.

هوالعلیم


دلیل مطلب
:
التزام به مبانی تشیّع است که در میان مسلمین کم یافت می شود.
شما بنگرید رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال تبلیغ ،تنها چند نفر پس از رحلتش پابرجا ماندند و همه به سمت دیگری رفتند .و
این مسئله فقط در زمان ظهور امام زمان ارواحنا فداه محقق خواهد شد.