پرسش و پاسخ های مربوط به نوزاد

تعداد: 2
پرسش: طفل تا چه زمانی حکم نوزاد دارد

کد: 2010گروه: احکام
با عرض سلام طفل تا چه زمانی حکم نوزاد دارد؟(از نظر ماه وسال)

هوالعلیم

نوزاد یک عنوان عرفی است و حدّ و مرز ندارد و معمولاً عرف تا دو سه ماهگی به آن نوزاد می گویند.

پرسش: قرار ندادن طفل مقابل ایینه

کد: 1989گروه: تربیتی
با سلام خدمت اقای سید محمد محسن حسینی طهرانی به چه دلیل بچه را نباید جلوی آیینه گرفت وتا چه سنی؟

هوالعلیم


صورت طفل بواسطه صفاء نفس منعکس کنندۀ حالات درونی است (البته این مسئله اختصاص به طفل ندارد بلکه همه افراد را شامل می شود) و طفل بواسطه مشاهده صورت خود به سمت نفس خویش توجه پیدا می کند و خود را در صورت نقش بسته در آینه می یابد و در واقع از خود بیرون شده و در خارج از خود، خود را می جوید و این عمل ممکن است در روحیات او تأثیر مخرّب بگذارد و چه بسا موجب عدم تعادل روحی او گردد.