پرسش و پاسخ های مربوط به مجازات مؤمنین

تعداد: 1
پرسش: مجازات مومنین

کد: 2085گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم معادشناسی ج3 ص 239: " اگر مومن نیز کردارش ناپسند باشد، در برزخ گوشمالی خواهد شد". 1 منظور از کردار ناپسند برای مومن چیست؟ 2 آیا چه با عناد و چه بی عناد هر دو منظور است؟ 3 آیا مومن، باعناد هم کار ناپسند میکند؟ 4 شرک خفی(موثر دانستن اسباب و علل و غفلت از مسبب الاسباب) هم جزء کردار ناپسند مومن است؟ لطفا بنده را در این مسائل روشن بفرمایید.
با تشکر فراوان
هوالعلیم
کردار ناپسند یعنی عملی که برخلاف رضای خدا باشد حال هر چه می خواهد باشد.