موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به حلول وقت نماز

تعداد: 1
پرسش: وقت نماز مغرب

کد: 1864گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم

با سلام
با توجه به نظر حضرت آقا، وقت نماز مغرب همان غروب آفتاب است.حال خواستم بدانم که درج اذان مغرب در قسمت اوقات شرعی سایت چه لزومی دارد؟

خداوند توفیقتان دهد.

هوالعلیم.

این مطلب صرفا جهت اطلاع بر حلول وقت نماز است.