پرسش و پاسخ های مربوط به اقامت در دول کفر

تعداد: 2
پرسش: ادامه تحصیل در بلاد کفر

کد: 1966گروه: اجتماعی
سلام علیکم آیا ادامه تحصیل خارج از کشور در رشته ای که در ایران فقط دو نفر ظرفیت در دانشگاه دارد، اشکال دارد؟ در صورتی که شوهرم بخواهد برود من هم باید بروم؟ فقط برای تحصیل نه زندگی! با قصد برگشت!

هوالعلیم

اقامت در بلاد کفر حرام است مگر در موارد ضرورت!

پرسش: حرمت اقامت در کشورهای کفر

کد: 1936گروه: احکام
آيا كساني كه مذهبي هستند و بدون هيچ قصد بدي ميخواهند در خارج كشور تحصيل كنند ممكنه از لحاظ اخلاقي براشون مشكلي پيش بياد

هو العلیم


اقامت در کشور های کفر حرام است.