پرسش و پاسخ های مربوط به ارتباط دختر وپسر

تعداد: 1
پرسش: ارتباط دختر و پسر

کد: 1990گروه: تربیتی
سلام علیکم عنایت فرمایید در ارتباطات خانوادگی ازچه سنی بین دخترها وپسرها جدایی بیاندازیم.باتشکر

هوالعلیم


دخترها و پسرها از نظر رشد ذهنی متفاوت میباشند ولی ظاهرا از هفت سالگی باید رعایت گردد.