پرسش و پاسخ های مربوط به ارتقای شغل

تعداد: 1
پرسش: ارتقای شغل

کد: 2280گروه: احکام
با سلام
بنده یک سؤال در مورد ارتقای شغلی داشتم خواهشمندم که به آن پاسخ دهید
بنده در حال حاضر ۳۴ سال بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کردم و در سال آینده با ۳۵ سال پرداخت بیمه بازنشسته میشوم
با توجه به قانون جدید محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی در صورت افزایش حقوق در دو سال آخر حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می شود به شرطی که این افزایش حقوق به خاطر ارتقای شغلی نباشد.
حال بنده تا دو سال پیش به صورت خود اختیاری بیمه پرداخت میکردم و تقریبا یک سال است به عنوان مدیر فروش در یک موسسه تولیدی استخدام شده و حقوق بنده در این دو سال افزایش یافت آیا این استخدام بنده ارتقای شغلی محسوب میشود و حقوق مرا بر اساس دو سال آخر محاسبه میکنند؟
هوالعلیم
ظاهراً که ارتقای شغلی محسوب نمی شود.