موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز شب

تعداد: 7
پرسش: نماز شب

کد: 1892گروه: احکام
سلام علیکم، نماز شب مستحب ، نشسته دو رکعت، یک رکعت محسوب میشود؟

هوالعلیم


بلی

پرسش: نماز شب

کد: 1891گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا این مطلب صحیح است که اگر اذان صبح را گفتند و نماز شب نخوانده باشیم باید ابتدا نافله و نماز صبح را بخوانیم و سپس نماز شب را؟

هوالعلیم


این بدان جهت است که همیشه نماز را در اوّل وقت باید خواند.

پرسش: نماز شب

کد: 1890گروه: احکام
اگر شبها براي نماز شب بلند شويم ، روز دچار كسالت مي‏شويم و مسائل تحصيلي ما لطمه مي‏بيند؟! برنامه‏هاي خود را چگونه تنظيم كنيم تا هم نماز شب بخوانيم و هم از درس نمانيم؟

هوالعلیم

باید شب زودتر بخوابید تا بتوانیداز فرصت ها استفاده کنید . بزرگان طی مسیر را با همین شرائط و حتی سخت تر به انجام رساندند.

پرسش: نحوه تقطیع سوره در نماز شب

کد: 1889گروه: احکام
اینکه فرمودید در نماز شب یک سوره به یازده قسمت تقسیم شود ،میشود از ابتدای قرآن شروع کرد و هرشب تعدادی از آیات در نمازشب تقسیم شود؟

هوالعلیم

هر سوره ای که خود مایل بودید.

پرسش: کیفیت قرائت نماز شب

کد: 1823گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا
1) آیا درنماز شب که یک سوره بزرگ را تقسیم میکنیم در هر رکعت که ادامه سوره را میخوانیم باید بعد از تمام شدن حمد بسم اللَه الرحمن الرحیم بگوییم درصورتی که وسط سوره بسم اللَه الرحمن الرحیم ندارد؟
2) آعوذ باللَه من الشیطان الرجیم چه دراول قرائت سوره حمد در نماز و اول سوره که انتخاب میشود؟
3) سوره های بزرگ که در نماز شب فرمودید بهتر است کدام سوره ها باشد ؟
4) قرائت چند آیه کفایت میکند در هر رکعت یاچند سطر؟
5) در یک رکعت در نماز واجب یا مستحب میشود چند سوره بعد از حمد خواند؟ حفظکم اللَه

هوالعلیم

1
نیازی به بسم اللَه نیست.
2
در اوّل سوره حمد اشکال ندارد.
3
به اختیار خودتان
4
5 آیه
5
فقط یک سوره

پرسش: ایا با وجود داشتن نماز قضا می توان نماز شب خواند

کد: 1749گروه: احکام
با عرض سلام. آیا شخصی که دارای نماز قضا می باشد می تواند نماز شب بخواند؟ در این صورت نماز شب در رشد معنوی او کمک میکند؟ میشود در وقت نماز شب نمازهای واجب فوت شده را خواند؟

هوالعلیم

1 بلی می تواند و قرائت نماز شب منزلت خاص خود را خواهد داشت.
2 البته اشکالی ندارد ولی دیگر نماز شب نخواهد بود.

پرسش: اولولیت نماز شب یا نماز قضاء

کد: 1746گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اگر نماز قضا داشته باشیم می توانیم نماز شب یا نافله مستحب یا نمازهای مستحب و تراویح را بخوانیم یا بهتر است یا واجب است در نیمه شب که بیدار میشویم به جای نیت نافله شب نیت نماز قضا نماییم. یا به جای نمازهای مستحب دیگر در آن وقت مخصوص به آن نماز. نیت نماز قضایی که به گردن داریم را بنماییم.

هوالعلیم


هر دو قسم را می توانید بجای آورید.