موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز نافله

تعداد: 7
پرسش: نحوه خواندن نوافل در سفر

کد: 1838گروه: احکام
سلام علیکم
1 آیا خواندن نوافل ظهر و عصر مخصوص تمام ایام سال است یا فقط اختصاص به ماههای رجب و شعبان و رمضان دارد؟
2 در سفر نافله چه نمازهایی ساقط می شود؟
3 برای ما که نمازهایمان را جدا می خوانیم اگر در وقت فضیلت مثلا نماز عصر دچار عذر شدیم باید قضای آن را به جا بیاوریم؟

هوالعلیم

1 نوافل اختصاصی به ماه معیّنی ندارد.
2 ظهر و عصر
3 بلی

پرسش: نافله روز جمعه

کد: 1835گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم نافله یومیه در روز جمعه چگونه است ؟

هوالعلیم

پاسخ بارها داده شده است.

پرسش: کیفیت قرائت نماز تراویح

کد: 1822گروه: احکام
سلام عليكم نماز تراويح چند ركعت است؟چگونه و در چه زمان خوانده ميشود؟ آيا خواندن آن تاكيد شده است؟ آيا حضرت والد نيز آنرا بجا مي آوردند؟

هوالعلیم

در شبهای ماه مبارک رمضان است.
نوافل (نماز) شبهای ماه رمضان را نماز تراویح گویند که در کل ماه رمضان هزار رکعت می باشد و بر آن تأکید شده و به این نحوه خوانده می شود.
از شب اول تا شب بیستم هر شب 20 رکعت ( که مجموعا 400 رکعت می شود).
دهۀ سوم هر شب 30 رکعت ( که مجموعا 300 رکعت می شود).
و در شبهای قدر هر شب 100 رکعت ( که مجموعا 300 رکعت می شود).
در مجموع 1000 رکعت می باشد.
کیفیّت خواندن در بیست شب اوّل:
هشت رکعت بین نماز مغرب و عشاء و دوازده رکعت پس از عشاء.
و در دهۀ سوّم هشت رکعت بین مغرب و عشاء و بیست و دو رکعت پس از عشاء.

پرسش: قرائت قران در نماز

کد: 1805گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 ایا می توان در نماز به جای سوره چند ایه از قران را تلاوت کرد
2 در صورت جواز تلاوت آیات سجده دار چگونه است
3 ختم قران در نوافل امکان دارد به چه ترتیب مخصوصا در مورد سوره های سجده دار
4 همان طور که میدانیم قران به ترتیب نزول ایات مرتب نشده است و حتی در ترتیب ایات یک سوره هم ممکن است ترتیب رعایت نشده باشد مانند سوره مائده در این صورت ایا تلاوت قران در نماز باید به ترتیب آیات باشد

هوالعلیم


1 اشکالی ندارد.
2 نباید خوانده شود ولی اگر شخصی بخواند باید فوراً سجده کند و بقیه نمازش را بخواند.
3 در نمازهای نافله اشکالی ندارد.
4 به همین کیفیت قرآن فعلی باید خوانده شود.

پرسش: اقتداء در نماز نافله

کد: 1800گروه: احکام
سلام علیکم
حکم نماز فریضۀ فردی که به فرد دیگر اقتداء می کند و پس از اتمام نماز متوجّه می شود که نماز امام، نافله بوده است چیست؟ آیا نمازش باطل است و باید إعاده کند؟

هوالعلیم

باید إعاده کند.

پرسش: عدم اکتفاء به قرائت سور خاص در نماز

کد: 1796گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
خصوصيت نماز نافله صبح و نافله اول مغرب با يكديگر چيست كه در استحباب سوره هاي آن به يك شكل ميباشد؟(كافرون و توحيد)
باتشکر.

هوالعلیم

در نمازهای نافله و واجب، مستحب است که انسان از همه سوره های قرآن استفاده کند نه از سورۀ خاص و ذکر بعضی از سور رجحان دائمی نمی آورد.

پرسش: حکم خواندن نمازهای نافله ظهر قبل از اذان ظهر

کد: 1762گروه: احکام
سلام خسته نباشيد
آيا مي شود نمازهاي نافله ظهر را قبل از اذان ظهر خواند؟

هوالعلیم

در صورت سعۀ وقت خیر .